Słowo Boże
Słowo prorocze
Bertha Dudde ...
Czasy ostateczne
Boże Narodzenie
New Age - Ostrzeżenie
Dogmaty i obcy Bogowie
Aktualne Tematy
Zostać zbawionym
Krótko o mnie ...
Pliki, ich zawartość
Powrót do Boga 1 - Word doc.
Powrót do Boga 1 - PDF
Powrót do Boga 2- Word doc.
Powrót do Boga 2 - PDF
Uświadomienie, Pocieszenie - Word doc.
Uświadomienie, pocieszenie- PDF
Tajemnica człowiek - Word doc.
Tajemnica człowiek - PDF
Boży plan uzdrowienia - Word doc.
Boży plan uzdrowienia - PDF
Ewangelia miłości - Word doc.
Ewangelia miłości - PDF
Jezus Chrystus -Word doc.
Jezus Chrystus - PDF
Służyć w miłości - Word doc.
Służyć w miłości - PDF
Boga działalność w czasach ostatecznych - Word doc.
Boga działalność w czasach ostaatecznych - PDF
Pokrewne linki
Redakcja/Impresum
BERTHA DUDDE -NOWE OBJAWIENIA
Aktualne Tematy


Oto oba budynki w których przed 1945 zamieszkiwała Bertha Dudde zapisując otrzymane objawienia Pana.
 


Dom przy ul. Kominka 5 (dawniej Königsstrasse 5)
 


Dom przy ul. Sciegiennego 39  (dawniej Hedwigstrasse 39)

(Zapisano w styczniu 2010)

Nowy rok znowu przed nami, co on nam ludziom przyniesie? ...

Ostatni dzień roku jest dla większości z nas dniem refleksji, czasem do zastanowienia się nad tym co było dobre a co złe, co chcielibyśmy od nowego roku zmienić, wiele nowych postanowień stoi na planie na 2011.
Wiemy z objawień Pana i Ojca naszego, że czasy w których obecnie żyjemy to czasy niespokojne, pełne wydarzeń które ludzkością wstrząsają, gdyż są to czasy ostateczne, bo zbawienna epoka zbliża się do jej końca. Bogu chodzi jedynie o to, aby jeszcze jak najwięcej nas mogło osiągnąć taką duchową dojrzałość aby zostać uratowanym od strasznego losu który czeka tych którzy nad sobą duchowo nie pracowali. Oddanie się w opiekę Boga w silnej wierze w Jego miłość, mądrość i wszechmoc jest gwarancją, że nic złego się nam stać nie może, gdyż wówczas osiągniemy nasz naziemski cel i zbawieni przez Jezusa Chrystusa możemy oczekiwać wiecznego życia w szczęściu i radości ciesząc się z bliskości Pana.
Silna i żywa wiara da nam siłę do przetrwania, oraz Bożą ochronnę nawet w najtrudniejszych życiowych sytuacjach, jedno z serca płynące do Boga zawołanie o pomoc, i już odczujecie ulgę, a ponieważ my wszyscy jeszcze stosunkowo słabi jesteśmy to już teraz powinniśmy Boga prosić o wzmocnienie, oraz o oświecenie naszego ducha, aby potem siła naszej żywej wiary wszystko przezwyciężyć potrafiła. Powinniśmy już teraz stworzyć z Bogiem mocną więź i stale ją pielęgnować, a warunkem dla jej powstania jest miłość ... miłość ofiarna, wolna od egoistycznych pobudek "Kochaj Boga Pana i Ojca twego ponad wszystko, a bliźniego twego jak siebie samego" .... to nasze życiowe motto, oraz droga do stworzenia więzi z Panem, gdyż kluczem do Bożego serca jest miłość, gdyż Sam Bóg miłością jest. Wiele cierpień, trudów i nieszczęść przyjdzie jeszce na ludzkość w nadchodzącym czasie, ale kto się z miłości do Boga przyłączy, ten nie musi się niczego obawiać, jemu zostaną one zaoszczędzone, gdyż jego dusza się już przebudziła i rozpoznała cel oraz sens jej naziemskiego bytu  .... a mianowiecie stworzenie z Bogiem głębokiej wewnętrznej więzi "Dziecko-Ojciec.
Znaki wskazujące na bliski już koniec będą się z roku na rok potęgować, wiele nadzwyczajnych rzeczy się jeszcze wydarzy, i tylko mocna z Bogiem więź zapewni nam Jego ochronnę, oraz Jego wsparcie, dlatego możemy wolni od zmartwień z optymizmem spoglądać w przyszłość... czego nam wszystkim w nowym roku życzę.
(31.12.2010/2011)   ....  Bogusław

Temat bardzo aktualny:

Haiti, Australia, a teraz Japonia, to kraje w których miały miejsca katastrofy o bardzo dużych rozmiarach, przyniosły one wiele zniszczeń oraz pozbawiły życia dużej ilości ludzi. Ludzie tam mieszkający utracili wszystko co w sensie materialnym mieli, posiadali. Wielu utraciło też swych bliskich, kórzy katastrof tych nie przeżyli. Ale pomimo tych strat pozostało im coś co jest najcenniejsze ... a mianowicie życie ... dar Boży ... łaska Boża dająca im jeszcze szansę, aby je na lepsze na życie zgodne z Bożą wolą zmienić, aby mogli oni przeznaczenie ich naziemskiego życia spełnić .... osiągnąć: przeistoczyć swą istotę w miłość, stworzyć z Bogiem ścisły związek, zostać zbawionym przez Jezusa Chrystusa, co onacza dla duszy duchową dojrzałość, doskonałość, która konieczna jest do tego, aby można było po śmierci ciała wstąpić do naszej duchowej ojczyzny. 
Dlaczego te przykłady tutaj przytaczam? Ja chciałbym tymi paroma przykładami 
pokazać ludziom, że słowa Pana naszego podyktowane Bercie Dudde oraz Jakubowi Lorberowi czy też Gotfrydowi Mayerhoferowi z każdym dniem, w tym co się w okół nas wydarza, coraz więcej potwierdzeń znajdują, a więc się spełniają co na ich prawdziwość wskazuje. Chciałbym też wskazać na powagę naszej sytuacji na ziemi. Kto je poznał i świadomie świat nasz obserwuje, ten może to stwierdzić prawie każdego  dnia. To co się tam  wydarzyło może się już jutro u nas wydarzyć, dlatego też powinniśmy żyć tak jak Bóg tego od nas oczekuje, tak abyśmy mogli zbawieni oraz zjednoczeni z Bogiem przejść do naszej wiekuistej ojczyzny, kiedy nadejdzie nasz dzień ostateczny. A ponieważ żaden z nas go nie zna, to powinniśmy dzisiaj tak żyć, jak gdyby to był nas ostatni na tej ziemi dzień. Dobrą wskazówką na to  jak je prowadzić powinniśmy jest Chrystusowe "Kazanie na górze" oraz "Dziesięc Bożych przykazań"
Ludzkie plony wskazują na to co przez wszystkie te lata ludzkość wysiewała. Przyroda oraz jej siły, których człowiek tak często nadużywał coraz bardziej się buntować zaczynają, a Bóg to dopuszcza aby człowiek się w nich sam rozpoznać mógł, aby się nad wszystkim tym z całą swą powagą zastanowił, gdyż dzisiaj ma jeszcze czas aby swoje dotychczasowe życie zmienić, ale jutro może być już na to za późno, a że to nie są żarty to potwierdzają nam wydarzenia na całym świecie oraz ostatnie wydarzenia w Japoni.

(Zapis z dnia 15.03.2011)
 
 
Rok 2015 - Temat aktualny: Wielka wędrówka narodów, którą nam Pan również już bardzo dawno temu (2001) przepowiedział stała się aktulna. Wiele narodów znajduje się w drodze do Europy gdzie ta biedna ludzkość oczekuje wsparcia i pomocy. Ona ma w sensie duchowym bardzo duże dla nas znaczenie, gdyż Bóg daje nam w ten właśnie sposób wielką okazję do ćwiczenia się w ofiarnej do bliźniego miłości, co służy duchowemu rozwojowi duszy każdego z nas. To zarazem duchowy egzamin z miłości do bliźniego "Kochaj bliźniego swego jak siebie samego" ... Oczekujemy od Boga litości, łagodności i miłosierdzia. oczekujemu od Boga pomocy w ciężkich życiowych sytuacjach ... to my sami musimy je także naszym bliźnim okazywać, gdyż są one dowodem naszej prawdziwej do Boga milości. Samo jej przed Bogiem wyznanie bez idącym za tym czynem z miłości nic dla Boga nie znaczy  ... gdyż są to jedynie puste słowa. 
 
Następnym aktulnym i ważnym tematem jest przepowiedziane prześladowanie Chrześcijan na całam świecie przez ludzkość muzułmanńską. W wielu afrykańskich krajach panuje przemoc, mord i prześladowanie chrześcijańskich mniejszości, także w krajach arabskich oraz Azji mają żyjący tam Chrześcijanie bardzo ciężki los. W Korei Północnej wiele Chrześcijan znajduje się od lat w więzieniach, gdzie się ich torturuje a nawet morduje. Módlmy się za nich ....

Módlmy się za nich wszystkich, oni tak bardzo potrzebują naszych wstawiennych modlitw które naprawdę dają im siłę do wytrwania. 

Więcej wiadomości na ten temat na stronach internetowych jak: www.opendoors.p

Rok 2016: Znaki czasu stają się coraz to wyraźniejsze: Wielki Egoizm (Stosunek niektórych europejskich Państw do Uciekinierów z Syrji i Iraku - po prostu ich nie chcą) Zapomnieli o chrześcijańskim obowiązku mówiącym aby pomagać bliźnim znajdującym się w potrzebie. Zapomnieli o tym co to jest prawdziwe Chrześcijaństwo. Upadek jedności w Europie, brak prawdziwego braterstwa, każdy patrzy jedynie na własne korzyści. Nsilająca się przemoc oraz teror, upadek moralności, coraz bardzie niestabilna pogoda, liczne  anomalia. Telewizja oraz Kino pełne są kryminałów i brutalnych filmów (brak miłości). Sex ma większe znaczenie jak miłość. Nadużywanie narkotyków (już nawet przez szkolną młodzież). Zatrata wiary, coraz więcej ludzi opuszcza kościoły, za to Bóg "Piłka nożna" oraz "Pieniądz" mają coraz więcej zwolenników). Wzmożone zbrojenie się narodów, wygrażanie innym bronią atomową, wzrastająca wrogość pomiędzy narodami (np. pomiędzy Rosją a Europą). Mnożące się nieszczęścia w których wiele ludzi traci życie, wzrastanie poważnych zachorowań oraz zaraz i epidemii, stale rosnąca przestępczość na całym świecie. Bezlitosny wyzysk ludzkości przez kapitalizm, brak szacunku do człowieka, nie widzi się go jako bliźniego, jako bożego dziecka a tylko obiektu który można wykorzystać dla własnych korzyści. Coraz więcej ludzi umiera z głodu, podczas gdy inne narody wyrzucają z przesytu żywność na śmieci nie myśląc o głodujących ludziach w biednych krajach.

We Włoszech tego lata przestały przez noc istnieć dwie wioski na wskutek trzęsienia ziemi. Ziemia paliła się w Kaliforni, w Kanadzie oraz Portugali z powodu wielkich susz.

Można by bez końca wymieniać objawy wskazujące na czasy ostateczne, o których jest w Biblii mowa. Kto żyje świadomie ten je też widzi.

Rok 2017:  Co nam przyniesie? To co w porzednim roku ludzkość posiała (Prawo Przyczyny i skutku lub też: Co człowiek posieje to będzie zbierał) .... Ledwo się nowy rok zaczął a już zamordowano w Turcji 39 osób i wielu poważnie zraniono ... to żaden dobry znak. Poza tem rok ten stał będzie pod znakiem wielkiego chaosu, który zapanuje na całym świecie. Bóg nawołuje nas do natychmistowego zawrócenia z dotychczasowej drogi, bo czas końcowy bardzo już zaawansowany "żyjcie tak, jak gdyby dzisiejszy dzień waszym ostatnim dniem życia na ziemi był. Uporządkujcie życie wasze i starajcie się stworzyć silny związek z Bogiem. Musimy się zaprzyjaźnić z myślą, że już bardzo niewiele czasu nam do życia na ziemi pozostało i odpowiednio do tej myśli postępując zmienić swoje dotychczasowe życie, na życie zgodne z Bożą wolą ("Dziesięć przykazań" ... lub też Jezusowe "Kazanie na górze" ....

 

Rok 2020/2021 Coronavirus, Covid 19 oraz jego wpływ i skutki dla ludzkości.

Objawiene Pana z dnia 28 Maja 1956 roku.

"świat oferuje wielkie niebezpieczeństwa."

Wy będziecie kiedyś świat wasz jeszcze bardzo gorzko musieli odczuwać, jeśli wy sami nie nauczycie się nim już wczśniej gardzić, bo dopóki wy kochacie świat, to jest on dla was największym niebezpieczeństwem. I jeśli chcę was uratować od tego niebezpieczeństwa, to muszę dopilnować, żebyście stracili miłość do świata. Ja muszę zadać wam cierpienie i ból poprzez sam świat, abyście rozpoznali, że on wam nie służy, lecz rządzi wami, abyście odczuli jego panowanie jako nieprzyjemne i wycofali się z własnej woli. Wiele się jeszcze wydarzy, co pozwoli na to, aby te moje słowa stały się dla was zrozumiałe, ponieważ to, co teraz uważacie za zwiększoną radość życia, zacznie was tak udręczać, że chętnie zrezygnujecie z wygód, aby być w ten sposób uwolnionym od wielkich cielesnych niebezpieczeństw. Nie będziecie już mieli żadnego bezpieczeństwa, ponieważ chciwość życia tych, którzy są pod kontrolą Mojego przeciwnika, przybierze takie rozmiary, że nie będzie już okazywana troska o bliźnich, że każdy będzie myślał tylko o sobie kosztem bliźniego i często będzie narażał go na niebezpieczeństwo, którego nie będzie już mógł uniknąć. To, do czego wy dążycie wszystkimi zmysłami, stanie się waszą ruiną. I tak długo, jak uważacie ten świat i jego dobra za swój cel w życiu, tak długo nie chcecie stracić swojego ziemskiego życia i staracie się je przedłużyć na wszelkie możliwe sposoby. Ale to ma was obciążać do tego stopnia, że będziecie tęsknić za końcem.... Ale tylko ci będą odczuwać życie jako uciążliwe i przerażające, którzy nie należą jeszcze całkowicie do mojego przeciwnika. I ze względu na nich stanie się to, co przepowiadam, aby stracili pragnienie świata i weszli do swego wnętrza, ponieważ ci ostatni potrzebują silnej pomocy, w przeciwnym razie i tak całkowicie padną ofiarą świata, w przeciwnym razie sami staną się jeszcze "młotem", który przedtem jeszcze służył jako "kowadło".... I niech uważają się za szczęśliwych ci, którym świat ten szkodę wyrządza, gdyż właśnie tych chcę od tego świata wybawić. Ale ten, który już stał się jego niewolnikiem, będzie wiedział jak bezlitośnie i bezwzględnie praw swoich dochodzić. 

Nadchodzi czas, jakiego jeszcze na tej ziemi nie było .... Ludzkie życie już nic nie znaczy, a prawa ludzkości nie są już święte dla tego, który całkowicie oddał się światu, czyli Mojemu przeciwnikowi. Nie szanuje się już własności bliźnich i dlatego bez skrupułów eksperymentuje się z nią, korzysta się z niej wszędzie tam gdzie się tylko korzyść rozpoznaje i uzyskuje, nie zwracając uwagi na to, czy bliźni dozna szkody na ciele czy na majątku. A Ja do tego dopuszczam, gdyż nie chodzi Mi jego ciało, lub jego własność, a tylko duszę człowieka .... I jeśli znajdzie ona przez to zbawienie, to będzie Mi kiedyś za to bardzo wdzięczna, nawet wówczas gdy nadmiernie na ziemi cierpieć musiała. Nie można zaoszczędzić człowiekowi cierpienia w czasach dobiegających do końca, bo dopóki istnieje jeszcze jakiś środek do uwolnienia dusz z sieci Mojego przeciwnika, dopóty i Ja będę z niego korzystał, lub na niego pozwalał, chociaż jest to działaniem Mojego przeciwnika na ludziach, którzy już do niego należą ... A jeśli ludzie uważają że są postępowymi, to wielkie zniszczenia, które zostaną wywołane udowodnią im że się mylą .... Ale ślepy nic nie widzi i widzieć nie chce, lecz widzącemu jest jasne w której godzinie światowego zegara on się obecnie znajduje....  Amen

(Opublikowane dnia 24.02.2021)

  

B.D. Objawienie Nr. 3404 otrzymane przez "Wewnętrzne Słowo" dnia14.01.1945
(Słowo Boże przeznaczone na obecne czasy)

Fałszywi prorocy .... Czasy ostateczne ....

Tylko zupełnie niedojrzałe dusze korzystają z energi pochodzącej z dołu i dlatego są też one wykorzystywane przez księcia podziemnego królestwa do jego własnych celów. Cokolwiek był Boży przeciwnik nie czynił aby przeciw Bogu walczyć, on zawsze posługuje się ochoczymi ludźmi którzy jego wolę spełnią, ponieważ jemu samemu została odebrana wszelka moc nad przez Boga stworzonymi dziełami. I dlatego dyktuje on ludziom swoją wolę, a oni są mu posłuszni, gdyż czują się oni z nim związani z powodu ich popędów i skłonności, które się od siebie niczym nie różną. Są to więc dusze zupełnie materialnie nastawione, które są jemu oddane i z którymi on dlatego łatwą ma grę. Ludzie w których się takie dusze wcieliły znajdują się całkowicie w jego mocy. On wyposaża je w wielką siłę, tak że zawsze są one w stanie do wykonania tego, czego ten Boży przeciwnik od nich żąda. Bo one się zupełnie od Boga odwróciły, i dlatego podwójnie siłą obdarzone zostają, dlatego potrafią oni wykonać nawet takie rzeczy, które były by dla normalnego człowieka ponad jego siłę.

            Dlatego też wydarzają się znaki i cuda pochodzące ze strony istot o wrogim do Boga usposobieniu, gdyż są one gotowe i na to, aby ich siła się na zewnątrz objawiała, bo wtedy  traktowane takie zdarzenia jako zesłane od Boga ... z powodu ich "cudownego" powstania. I przed takimi dziełami was właśnie Bóg  ostrzega, i już zawsze ostrzegał przez słowa wskazujące na fałszywych proroków podczas czasów ostatecznych, gdyż oni  niebezpieczni dla tych którzy się jeszcze nie znajdują w wierze i dlatego się z zmiłości nie udzielają. Bóg zawsze już zwracał ludziom uwagę na posłanników Szatana, aby zapowiedzieć ludziom nadejście jego władzy, którą on nad ludzkością w czasach ostatecznych uzyskać pragnie. Bóg ostrzega tych którzy do Niego należą, aby nie wpadli w sidła fałszywych proroków, i On określa ich w ten sposób, że i oni wyznają wpawdzie wiarę w Chrystusa, Który ludziom uleczenie przynosi .... ale nie uznają Go jako Zbawiciela tego świata .... I miejcie zawsze to na uwadze, że to Jezus Chrystus świat ten  zbawił ....

            Lecz ten Jezus o którym wam opowiadają  fałszywi prorocy to ma jeszcze raz przyjść aby przynieść człowiekowi uzdrowienie duszy. I oni wielu jeszcze uwiodą i będą do ludzi wołać: Spójrzcie tutaj lub tam jest Chrystus .... Lecz nie idźcie za nimi .... tylko rozpoznajcie że są to wysłannicy Szatana, których wy powinniście unikać, aby was nie zepsuli .... A jeśli czynić oni będą cuda, to nie zwracajcie na nie uwagi, gdyż oni będą się przy tym posługiwać siłą z dołu płynącą. I wy ich będziecie mogli rozpoznać, bo żadna miłość z nich przemawiać nie będzie, ani w ich słowach, ani w ich czynach. To co oni czynić będą to świadczyć będzie jedynie o ich władzy, lecz nie o miłości, a władza jest podarunkiem Szatana. Ale wy ich napewno rozpoznacie, jeśli w waszym myśleniu i postępowaniu zawsze kierować się będziecie miłością. Tak więc rozpoznacie po cudach tych fałszywych proroków, że nie rozchodzi się przy nich o działalność z miłości, a tylko o działalność tego, który z piekieł pochodzi.

            Jeśli wy sami się w miłości oraz w wierze znajdować będziecie, to nie będzie można was zwieść, lecz ci którzy są w nich (miłości i wierze) letni znajdują się w niebezpieczeństwie, bo nie noszą w sobie cech miłości. I takich Boży przeciwnik będzie potrafił dla siebie pozyskać, oni tych proroków jako fałszywych nie rozpoznają i chętnie z nimi tam pójdą, gdzie ich oni poprowadzą, bo siły z dołu pochodzące mają władzę nad tymi, którzy z dala są od Boga, którzy dążą do niego jeszcze tylko według słowa, lecz nie według ich serca ....

            I tych właśnie Pan Bóg bardzo szczególne ostrzega, aby się oni uwieść nie dali przez zaślepiające ich światło „cudu” .... I Bóg daje im wyraźną cechę rozpoznawczą .... że zawsze  rozpoznawalna być musi miłość .... wszędzie tam gdzie Boża siła, która się przez Jego proroków wyraża, szczególnie skuteczną się stać powinna. A gdzie nie można miłości rozpoznać, tam ma Szatan swoje królestwo .... A z niego wy uciekać powinniście, bo siły z dołu pochodzące będą miały wpływ na każdego niedojrzałego człowieka, tzn. na każdego człowieka, którego myśli oraz uczynki pozbawione są miłości, i ludzie ci będą dla nich posłusznymi sługami, którzy wykonają to, czego książe podziemi od nich wymaga .... Gdyż nastał czas ostateczny, bliski już końca i ten wykorzystuje on na działalność przeciw Bogu i przeciw wszelkiemu duchowemu które się ku Bogu skierowuje, aż do czasu w którym nadejdzie godzina w której go Bóg uwięzi, a wraz z nim wszystkich tych ludzi którzy są mu posłuszni .... Amen

obe