Słowo Boże
Słowo prorocze
Bertha Dudde ...
Czasy ostateczne
Boże Narodzenie
New Age - Ostrzeżenie
Dogmaty i obcy Bogowie
Aktualne Tematy
Zostać zbawionym
Krótko o mnie ...
Pliki, ich zawartość
Powrót do Boga 1 - Word doc.
Powrót do Boga 1 - PDF
Powrót do Boga 2- Word doc.
Powrót do Boga 2 - PDF
Uświadomienie, Pocieszenie - Word doc.
Uświadomienie, pocieszenie- PDF
Tajemnica człowiek - Word doc.
Tajemnica człowiek - PDF
Boży plan uzdrowienia - Word doc.
Boży plan uzdrowienia - PDF
Ewangelia miłości - Word doc.
Ewangelia miłości - PDF
Jezus Chrystus -Word doc.
Jezus Chrystus - PDF
Służyć w miłości - Word doc.
Służyć w miłości - PDF
Boga działalność w czasach ostatecznych - Word doc.
Boga działalność w czasach ostaatecznych - PDF
Pokrewne linki
Redakcja/Impresum
BERTHA DUDDE -NOWE OBJAWIENIA
New Age - Ostrzeżenie

New Age, oraz inne duchowe pułapki i niebezpieczeństwa w obecnych czasach ....
"Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić."
(Mateusz 5,17)  ....   Słowa Jezusa Chrystusa   ....  Więc czego chce obecnie "New Age"?


Internet oraz regały w księgarniach pełne są wiedzy związanej z tzw. prądem "New Age"..."Złoty wiek"  ... czyli nowym duchem czasu.  (W rzeczywistości żyjemy w czasach ostatecznych, bliskich końca.)
Problem w tym że tylko niewielu potrafi rozpoznać co to za duch, lub dokładniej co to za duchy, które próbują ludzkość uwieść i przekonać do swoich nauk i przekonań. Cała ta wiedza przekazywana jest ludziom z za światów za pomocą tzw. "Channelingu". Jaki cel mają te istoty, kim one są i gdzie się one znajdują. Esoterycy nazywają je "Wzniesionymi lub Wniebowstąpionymi Mistrzami" ich poszczególne imiona to: El Morya, mistrz Konfuzius, mistrz Kuthumi, Lady Rowena, mistrz Serapis Bey, Hilarion, Lady Nada, Lao Tse, Kwan Yin, oraz bardzo popularny mistrz Saint Germain, jak i istoty które podają się za aniłowów takich jak: archanioł Michał, Jophiel, Chamuel, Gabriel, Rafael, Zadkiel oraz Uriel. W rzeczywistści mamy tutaj do czynienia z takzwanymi aniołami ciemności, które się tylko pod archaniołów podszywają, aby zwieść wierzących. Istoty te są na usługach Luzyfera i mają za zadanie sprowadzć na manowce ludzi szukających, lecz słabej jeszcze wiary, często jeszcze mocno z materią związanych i ciekawych nowej wiedzy, lecz nie z miłości do Boga, a tylko z czystej ludzkiej ciekawości. Stare polskie przysłowie mówi nam: "Ciekawość to pierwszy stopień do piekła" Jak bardzo ono pasuje do nauk New Age przekona się każdy ten, który bierze poważnie Boże nauki, który z miłości do Boga stara się odróżnić prawdę od plewów, prosząc Pana o ochronę i prowadzenie.

Wiemy z Bibli, że w czasach ostatecznych, na krótko przed końcem tego świata, mieć będzie miejsce walka pomiędzy światłem i ciemnością. Lucyfer dobrze o tym wie, że już niewiele mu czasu pozostało, bo jego panowanie na tej ziemi zbliża się do końca. On, wraz z jego zwolennikami i sługami zostanie na nowo uwięziony w materi której jest on obecnie panem. Pan nasz w Jezusie Chrystusie przyjdzie na ziemię sądzić żywych i umarłych, oraz uwięzić Szatana, oraz wszystkich tych którzy swoim postępowaniem jemu służyli. A mieć to będzie miejsce podczas sądu ostatecznego. Wiele czasu do Jego przyjścia już nie upłynie, ważne jest aby dzień ten nas nie zastał nieprzygotowanymi, bo wtedy biada nam.

Ruch "New Age" jest strategią, której ciemność używa, aby wprowadzić na ziemi duchowy chaos. Niezliczone duchowe przekazy (Channeling) z za światów próbują pod płaszczykiem miłości, braterstwa oraz pokoju i charmoni zamącić ludziom w głowie, oraz skierować ich uwagę na tzw. "Wzniesionych Mistrzów" oraz fałszywych archaniołów i braci z tzw. galaktycznej federacji. Nic nie mówiące przekazy oprawione w piękne i wzniosłe słówka mają pochłonąć ludzką uwagę, skierować ją na te istoty, odciągając je jednocześnie od prawdy oraz Boga w Jezusie Chrystusie. Jedna z tych ciemnych istot podaje się nawet za samego Jezusa Chrystusa. Często używa się nawet częściowej prawdy mieszając ją z błędnymi naukami oraz pojęcimi, sugeruje się ludzkości w ten sposób fałszywą rzeczywistość, obiecując lepsze czasy i transformację ludzkości oraz ziemi na poziom wyższych sfer. Widząc jednak to co się na świecie dzieje trudno jest w to uwierzyć, gdyż tego odwrotność tego można obserwować. Duchowy, (religijny) moralny, oraz etyczny upadek ludzkości. Tylko naiwny człowiek może uwierzyć w te obiecanki, widząc co tak naprawdę ludzkość dzisiaj wyprawia, co dzieje się z naszą ziemią, oraz ze zwierzętami w wielkich farmach hodowlanych.

Wielu jednak wierzy w te bajki, gdyż słabej są jeszcze wiary, i niewielka jest jeszcze ich miłość do Boga,
oni zapominają  o Jezusowych naukach, o Jego życiu i śmierci na krzyżu za nas wszystkich. Ich chce ciemność dla własnych celów wykorzystać i z ich pomocą zacząć potem zwalczać chrześcijańską wiarę, prześladować wierzących, zmieniać Boże przykazania na własne, przygotowując świat na przyjście i panowanie antychrysta. On to zniszczy potem wiarę oraz kościoły, on prześladował będzie tych którzy jeszcze Bogu wierni pozostali, i tylko dzięki pomocy ze strony Boga uda im się przetrwać aż do przyjścia Jezusa Chrystusa Który ich od niego na zawsze uwolni.

Ostrzeżenie!
Ostatnio ktoś chciał mi polecić "Książkę wiedzy" ma ona odpowiadać ludziom na wszystkie pytania związane z ich życiem na ziemi. Jest to książka zapisana w Turcji w Anatoli, a rozpoczęto ją pisać pod dyktando z pozaziemskich sfer 1.11.1981. Nie ma w niej mowy o Jezusie Chrystusie i Jego zbawiennej misji, ale jest za to mowa o kosmicznej federacji i o Syriuszu. Kto poważnie traktuje swoją wiarę i naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa, kto rozpoznał Jego zbawienną
w naszym życiu rolę, ten szybko rozpozna, że książka powstała pod wpływem sił ciemności. Jest ona bardzo niebezpieczna, bo człowiek czytając ją dostaje się energetycznie w jej sidła. Ona czyni zależnym i zniewala naszą wolną wolę, dając nam poczucie, że działamy z wolnej nieprzymuszonej woli. Chodzi tutaj tylko i jedynie o władzę nad ludzkością, która ma przez tworzące się organizacje (Grupy) wywierać wpływ na podatną na takie sprawy luzdzkość. Ale także i o nasze dusze. Duchowa wiedza wymieszana z fantazyjnymi pojęciami i zagadneniami ma powodować zamieszanie w ludzkich głowach. Na końcu nie będą oni sami wiedzieć w co tak właściwie wierzyć powinni .... i właśnie o to chodzi wielu ciemnym zgrupowaniom jak np. "Wzniesieni mistrzowie" . Trzymajcie się mocno Jezusa Chrystusa i bądźcie bardzo ostrożni, by i was nie uwiedli!

Wystrzegajcie się takich nauk, takich zgrupowań, takich medytacji, oraz innych ciemnych praktyk, gdyż postępnie wkradają się one do dusz ludzkich, aby móc potem człowieka manipulować nie biorąc najmniejszego wzglądu na jego wolną wolę, czyniąc z niego nawet narzędzia mordu. Z tymi siłami nie ma żartów, one tylko pozornie wyglądają na niewinne, a w rzeczywistości są to bestie
wszstko na strzępy rozrywające ... bez miłości, bez litości i bez światła. Ich światło to jedynie sztuczne ognie którymi posługują się oni dla zmylenia przeciwnika.

Także tzw. UFOs, oraz związane z nimi rzekome odwiedziny istot pozaziemkich należą już do standartowych metod wprowadzania pośród ludzkości duchowego zamętu. Ciemność korzysta tutaj z ludzi którzy są bardzo ciekawscy i bardzo chcieli by być kimś ważnym. Ona używa ich do opowiadania ludziom o rzekomych widzeniach lub też kontaktach z istotami z innych planet. Bóg wyraźnie zwraca nam na to uwagę, że żadna z istot żyjących w innych światach nie będzie szukać
z ludźmi materialnego kontaktu, gdyż przypłaciła by to życiem, bo nie było by to zgodne z wolą Bożą, dlatego też wszystkie zamieszkałe planety są nieskończenie daleko od naszej ziemi oddalone. Na telepatycznej drodze było by to ewentualnie możliwe, ale tutaj często podają się nieczyste istoty z tzw. "Pozaziemskich Braci" aby namieszać ludziom w głowie i całą ich uwagę skierować na światy obce lub nierealne. Ma to na celu odwrócenie ludzkiej uwagi od Boga oraz naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zamiast pracą nad czysością i dojrzewaniem duszy, ludzie zajmują się wiadomościami o tzw. UFO zapominając przy tym po co tak naprawdę na ziemię przyszli .... udoskonalenie duszy, zbawienie jej przez Chrystusa i doskonalenia się w ofiarnej miłości, aby po śmierci ciała powrócić do Boga .... Ciemna strona .... Przeciwnik Boga Luzyfer wraz ze swoją świtą oraz ich pomocnikami, korzstają z niezliczonych sposobów sprowadzania ludzkości na manowce, aby nie dotarli oni do Jezusowego serca i nie zostali zbawieni, gdyż wówczas tracą oni wszystkie te dusze na korzyść Boga Ojca, Który z utęsknieniem na nie czeka.

 
Pamiętajcie zawsze o słowach Pana naszego Jezusa Chrystusa:

"Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”.

Ja .... jestem drogą i prawdą mówi Pan nasz  ..... żadnych słów o New Age, channelingu, o UFO, "wzniesionych mistrzach" czy też "archaniołach"  .... lecz pomimo tego bardzo wielu ludzi zajmuje się tymi błędnymi naukami, zatracając powoli zdolność odróżniania prawdy od kłamstwa .... światła od ciemności  .... Miejcie się na baczności, bo ciemność jest zawsze i wszędzie w pobliżu, i czeka tylko na okazję aby móc was uwieść .... Czas który nam jeszcze do końca pozostał jest zbyt cenny, aby go marnować  .... Pamiątajcie o waszych duszach .... o tym aby zostać przez Chrystusa zbawionym .... udajcie się (w duchu) do Niego pod krzyż i poproście Go o wybaczenie grzechu i o zbawienie, gdyż to powinno być naszym celem .... zostać zbawionym .... połączyć się z Bogiem .... stać się Jego dzieckiem i po śmierci ciała powrócić do niebiańskiej ojczyzny, aby żyć tam wiecznie i w błogości .... To jest naszym właściwym celem, tylko dlatego każda dusza na ziemię przychodzi .... A osiągnąć go można przez pracę nad dojrzałością duszy .... gdzie miłość oraz cierpienia dużą rolę odrgrywają.  Tego nam żaden "New Age" dać nie może .... i też wcale tego nie zamierza.