Słowo Boże
Słowo prorocze
Bertha Dudde ...
Czasy ostateczne
Boże Narodzenie
New Age - Ostrzeżenie
Dogmaty i obcy Bogowie
Aktualne Tematy
Zostać zbawionym
Krótko o mnie ...
Pliki, ich zawartość
Powrót do Boga 1 - Word doc.
Powrót do Boga 1 - PDF
Powrót do Boga 2- Word doc.
Powrót do Boga 2 - PDF
Uświadomienie, Pocieszenie - Word doc.
Uświadomienie, pocieszenie- PDF
Tajemnica człowiek - Word doc.
Tajemnica człowiek - PDF
Boży plan uzdrowienia - Word doc.
Boży plan uzdrowienia - PDF
Ewangelia miłości - Word doc.
Ewangelia miłości - PDF
Jezus Chrystus -Word doc.
Jezus Chrystus - PDF
Służyć w miłości - Word doc.
Służyć w miłości - PDF
Boga działalność w czasach ostatecznych - Word doc.
Boga działalność w czasach ostaatecznych - PDF
Pokrewne linki
Redakcja/Impresum
BERTHA DUDDE -NOWE OBJAWIENIA
Redakcja/Impresum

Wykluczenie odpowiedzialności/wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość online-oferty:
Autor tej internetowej strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub jakość przedstawionych informacji. Roszczenia wobec autora związane ze szkodami materialnymi lub niematerialnymi (duchowymi), które spowodowane zostały wykorzystaniem lub niewykorzystaniem zaoferowanych informacji względnie wykorzystanie błędnych lub niepełnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że udowodnione zostanie umyślne zawinienie lub rażąca niedbałość ze strony autora .

Odnośniki i linki:
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do obcych stron internetowych zamieszczonych po za obszarem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wystąpi tylko i wyłącznie w takim przypadku, gdy autorowi znana jest zawartość tych stron i autor posiada możliwość w sposób techniczny i uzasadniony przeszkodzić korzystaniu z nielegalnej/niedopuszczalnej zawartości.
Jako autor oświadczam niniejszym jednoznacznie, że w chwili ustawienia linków, strony do których zainstalowano odnośniki nie zawierały żadnych nielegalnych treści. Na aktualny oraz pszyszły kształt, zawartość lub autorstwo zlinkowanych stron nie ma żadnego wpływu. Autor dystnsuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich zawartości zlinkowanych i połączonych stron, które zostały zmienione po ustawieniu odnośników. Jeśli podczas okresowych kontroli zlinkowanych stron, lub strony gości autor zauważy nielegalne treści, t
o zostaną one lub te linki natychmiast usunięte.

Prawa autorskie i znaki handlowe:
Autor zabiega o respektowanie we wszystkich publikacjach prawa autorskiego. Wykorzystane na tej stronie teksty, grafiki lub fotografie, są własnością autora, lub nie wymagają do opublikowania ich licencji.

Ochrona danych:

Jeśli w zakresie tej internetowej oferty zaistnieje możliwość/konieczność do podania osobistych danych, (adresy poczty internetowej (eMail), nazwisk lub adresów) to
opublikowanie nich następuje zawsze na zasadzie dobrowolności. One nigdy nie zostaną przekazane osobom trzecim. Korzystanie z oferowanych usług - jeśli jest to technicznie możliwe może odbywać się również bez podania danych osobistych, w formie anonimowej lub przu użyciu pseudonimu.

Skuteczność prawa wyłączenia od odpowiedzialności:
Wyłączenie od odpowiedzialności uważa się za część oferty internetowej, z której to ono na tę stronę skierowane zostało. Jeśli część lub pojedyncze sformułowania powyższego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają, lub nie odpowiadają w pełni obowiązującej podstawie prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają w swojej zawartości i ważności nie naruszone.

Autor strony
Bogusław
.........................