Słowo Boże
Słowo prorocze
Bertha Dudde ...
Czasy ostateczne
Boże Narodzenie
New Age - Ostrzeżenie
Dogmaty i obcy Bogowie
Aktualne Tematy
Zostać zbawionym
Krótko o mnie ...
Pliki, ich zawartość
Powrót do Boga 1 - Word doc.
Powrót do Boga 1 - PDF
Powrót do Boga 2- Word doc.
Powrót do Boga 2 - PDF
Uświadomienie, Pocieszenie - Word doc.
Uświadomienie, pocieszenie- PDF
Tajemnica człowiek - Word doc.
Tajemnica człowiek - PDF
Boży plan uzdrowienia - Word doc.
Boży plan uzdrowienia - PDF
Ewangelia miłości - Word doc.
Ewangelia miłości - PDF
Jezus Chrystus -Word doc.
Jezus Chrystus - PDF
Służyć w miłości - Word doc.
Służyć w miłości - PDF
Boga działalność w czasach ostatecznych - Word doc.
Boga działalność w czasach ostaatecznych - PDF
Pokrewne linki
Redakcja/Impresum
BERTHA DUDDE -NOWE OBJAWIENIA
Pliki, ich zawartość
Objawienia jako kompletne zeszyty lub książki do pobrania za darmo.

Wykaz aktualnie oferowanych plików z objawieniami, które możesz dowolnie pobrać.
Pobrane pliki możesz potem czytać bezpośrednio na monitorze, lub też wydrukować na papierze.Poniższe pliki zawierają teksty Bożych objawień zestawionych tematycznie w zeszytach lub książkach
  o następujących tytułach:
 

Plik Nr. 1 ...... Tytuł:  "Powrót do Boga" .. część pierwsza  (Word doc. i PDF)

Plik Nr. 1/2 ... Tytuł:  "Powrót do Boga" .. część druga   (Word doc. i PDF) 

Plik Nr. 2 ...... Tytuł:  "Uświadomienie, pocieszenie oraz pomoc na trudne dni" (Word i PDF)

Plik Nr. 3 ...... Tytuł:  "Tajemnica - człowiek" (Word doc. i PDF)

Plik Nr. 4 ...... Tytuł:  "Boży plan uzdrowienia" (Word doc. i PDF)

Plik Nr. 5 ...... Tytuł:  "Ewangelia miłości" (Word doc. i PDF) 

Plik Nr. 6 ...... Tytuł:  "Jezus Chrystus"  (Word doc. i PDF)

Plik Nr. 7 ...... Tytuł:  "Służyć w miłości"  (Word doc. i PDF) aktualnie w tłumaczeniu .... będzie na bierząco uzupełniane

A teraz kliknij po lewej stronie na jeden z wybranych plików (Pobieranie plików) aby pobrać teksty wybranych objawień.

Plik pierwszy o tym samym tytule otrzymasz zawsze jako Word doc. - Format .. kolejny otrzymasz zawsze jako
PDF - Format.